Hvorfor beskytte et varemerke?

Dersom du har beskyttet ditt varemerke så har du enerett på å benytte dette i forbindelse med produkter eller tjenester.

Samtidig betyr det at ingen andre kan benytte ditt varemerke eller merker, som er egnet til å forveksles.

Dette sikrer at ingen gratispassasjerer får benytte seg av den kvalitet og godvilje som er forbundet med ditt produkt eller dine tjenester i markedet.

Hvordan oppnår man beskyttelse?

Varemerkebeskyttelse kan oppnås på to måter. Enten ved registrering, eller ved å kunne fremvise dokumentasjon på innarbeidelse.

Den viktigste begrunnelsen for å registrere varemerke er at du ved registrering slipper å måtte dokumentere at varemerket er inn- arbeidet i Norge.

At et varemerke er innarbeidet betyr at vare- merket er godt kjent som særlig kjennetegn for dine varer innen din omsetningskrets.

Hva er et varemerke?

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd og bevegelse – eller kombinasjoner av disse.

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Ta kontakt med vår juridiske enhet for å vurdere om ditt varemerke kvalifiserer for beskyttelse.