Samarbeid med AVCO

Fluges Patent / Samarbeid med AVCO

Fluges patent as inngår samarbeid med advokatkontoret AVCO

AVCO er et advokatkontor med særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendom. Advokatene jobber daglig med tvisteløsning og forhandlinger, og de er opptatt av å sikre klienten en helhetlig, grundig og rask oppfølgning.

I kombinasjon med Fluges patent as sin kompetanse innenfor immaterielle rettigheter vil samarbeidet skape merverdi for våre klienter mellom en helhetlig oppfølging av Fluges patents kunder.

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.