Patentsøknad

For å få patent må det leveres inn en patentsøknad. I Norge gjøres dette til Patentstyret, og det er de som bestemmer om du skal få patent eller ikke. Når Patentstyret mottar en patentsøknad, vurderer de denne i forhold til kravene om patenterbarhet.

Oppfinnelsen må være ny, ha oppfinnelseshøyde og være industrielt anvendbar.

 

20 års beskyttelse

Et meddelt patent kan opprettholdes i inntil 20 år mot at det betales en årsavgift.

Hva kreves av patentsøknaden?

For at en oppfinnelse skal være ny, kreves det at ingen har beskrevet den på tilsvarende måte i noe land.

For at oppfinnelsen skal ha oppfinnelseshøyde, kreves det at den skiller seg tilstrekkelig fra det som tidligere har vært beskrevet på området. For at oppfinnelsen skal være industrielt anvendbar, kreves det at den skal kunne ha
industriell anvendelse i ordets videste forstand.

Etter at Patentstyret har vurdert disse kriteriene, får du en begrunnet uttalelse som forteller deg om du får patent eller ikke, eventuelt hva som må gjøres for at du skal kunne få patent. Ettersom Patentstyrets vurderinger i stor grad er subjektive, er det ofte rom for diskusjon om søknaden.

Nært samarbeid med oppfinnere

Dersom noen i din bedrift har laget en ny teknisk løsning, en konstruksjon eller en fremgangsmåte som løser et problem, har dere en oppfinnelse.

Oppfinnelsen kan dreie seg om en forbedring av et fartøy, en spenningsbryter til et elektrisk anlegg, en forenklet kjemisk prosess, et modifisert hengsel eller hvilken som helst annen teknisk nyvinning som eksempelvis er bedre, billigere, sikrere eller hurtigere enn tidligere tekniske løsninger.

Vi vil samarbeide med oppfinneren og den gruppen hun/han arbeider i, definere oppfinnelsen sammen med oppfinneren eller oppfinnergruppen, og deretter utarbeide en patentsøknad.

Patentsøknad – et juridisk dokument

En patentsøknad skal beskrive prinsippene som ligger bak oppfinnelsen, og skal beskrives slik at andre kan forstå hva du har gjort og kunne etterprøve dette.

Patentsøknader har en helt egen og spesiell utforming, og kan ofte være meget vanskelige å lese og forstå. Dette kommer av at et godkjent patent skal kunne tolkes som et juridisk dokument og dermed må være entydig.