En del av bedriftens IP-strategi

Overvåking er en naturlig del av en bedrifts IP-strategi og utgjør selve fundamentet i proaktiv styring av egne rettigheter.

En slik overvåkning gir informasjon om endringer. Det kan også være av interesse å utføre en kartlegging av andres rettigheter for å finne det forretningsmessige handlingsrommet (FtO), spesielt før lansering av nye utviklingsprosjekter eller vesentlige produktlanseringer.

Skulle det vise seg at du lanserer et produkt der andre sitter med vesentlige rettigheter, kan dette bli svært kostbart.

Rapportering med faste intervaller

Overvåking er derfor viktig for å forsikre deg om at du driver lovlig og ikke risikerer å bli pålagt av en konkurrent å fjerne produktet fra markedet, etter kostbar utvikling og kanskje en rettssak.

Vi i Fluges patent kan utarbeide et første overblikk over situasjonen for å etablere grunnleggende informasjon som hvem de store aktørene er og hva aktivitetsnivåene ligger på. Etter det starter selve overvåkingen, med rapporteringer til deg i faste intervaller.

Selve rapporteringen kan gjerne inneholde informasjon som danner grunnlag for videre justeringer av overvåkingen, og du som kunde bestemmer tidsintervallene for overvåkningen. Slike rapporter er ofte grunnlag for handlinger, og tid kan her være helt avgjørende.

Overvåke teknologi og utvikling

  • for å finne nye søknader av interesse
  • for å oppdage konkurrenter
  • for å opprettholde oversikt over handlingsrommet (FtO)
  • for å relatere til teknologi
  • for å relatere til geografiske avgrensninger

Overvåke konkurrenter

  • for å oppdage om de beveger seg i nye retninger teknologisk
  • for å oppdage indikatorer på forretningsmuligheter

Overvåke spesifikke søknader

  • for å forberede innsigelser
  • for å forberede tredjepartsobservasjoner, eventuelt anonymt