Ifølge IPR-lovgivningen kan lisensgiver gi en lisenstaker en rett til å benytte sin IPR til kommersiell utnyttelse i forbindelse med et produkt eller en tjeneste som leveres av lisenshaver. Lisensiering kan brukes av alle typer bedrifter eller enkeltindivider, for å profittere på sine rettigheter.

Det er mange måter å utforme en lisensavtale, avhengig av rettigheten som skal lisensieres ut eller omfanget av den tiltenkte bruksretten for lisenstaker. Vi bistår med utarbeidelse av lisensavtaler omhandlende teknologi, varemerker, design og opphavsrettigheter. Vi samarbeider tett med deg som kunde for å komme frem til den beste lisensordningen for din bedrifts langsiktige mål.

Fordeler ved lisensiering for deg som eier av IPR:

  • En lisens gir deg mulighet til å generere inntekter fra IPR som du velger å ikke utvikle eller kommersialisere selv.
  • En lisens gir deg mulighet til å redusere dine investeringer og risiko eksempelsvis knyttet til utvikling av et produkt eller å gå inn i et nytt marked.
  • En lisens kan gi deg tilgang til et nytt marked, område eller know-how gjennom lisenshavers drift.
  • En lisens kan gi deg komplementære rettigheter gjennom en kryss-lisens.
  • Lisensiering til et begrenset antall konkurrenter kan gi en kontrollert og hurtig utbredelse/ introduksjon av helt ny teknologi uten at markedet oppfatter en monopolsituasjon, noe som ellers oppfattes som negativt av kundene.