Rådgivere med solid teknisk kompetanse

I konflikter og rettslige prosesser kan våre patentrådgivere hjelpe deg å analysere potensielle krenkelser av IPR. Dette kan omhandle både patent, design og varemerke.

I motsetning til et advokatfirma, besitter Fluges patent betydelig erfaring innenfor tekniske disipliner, og kan derfor tilby en unik kompetanse innen håndheving av de fleste typer IPR.

Vi har lang erfaring med å håndtere patentkonflikter både nasjonalt og internasjonalt, og bistår våre kunder både i administrative prosedyrer, utenomrettslig tvisteløsning, protester, tredjepartsobservasjoner, innsigelser samt forberedelse av saker for domstolene.