Få oversikt

Med et FtO-grunnlag får du kjennskap til hva som finnes på området av nærliggende patenter, og dermed også eventuelle områder med liten patentaktivitet.

I en grundig analyse blir patentene vi finner blir rangert etter relevans, med kommentarer på hva som er aktuelt ved hvert enkelt.

Sjekk av gjeldende patenter

De relevante patentene som vi oppdager trenger ikke nødvendigvis utgjøre noen hindring for fri utøvelse. Derfor sjekker vi også gjeldende status på dem og avdekker om de fortsatt er gyldige – og i hvilke land.