Utseende, ikke funksjon

Det er kun produktets utseende slik det fremstår som kan designregistreres. Dette betyr at du har en enerett til produktet slik det fremstår for den vanlige bruker.

 

Hva kan beskyttes?

Et design er definert som “utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”, jfr. Designloven § 2.1.

Et design gir med andre ord uttrykk for et produkts ytre form og utseende. Alt som kan betegnes som et produkt, og som ellers oppfyller Designlovens vilkår, kan designbeskyttes.

Designsøknader er mindre komplisert enn patentsøknader

Det er raskere, enklere og oftest mye billigere å søke om designregistrering av utseendet til et produkt enn å søke patent på et produkt. En søknad om designregistrering inneholder bare nøyaktige tegninger eller bilder av  produktet sett fra flere sider, og det er ikke  nødvendig med tekst.

 

Viktig å gjøre det riktig

Selv om designsøknaden er ganske enkel, må det gjøres på en slik måte at søknaden ikke utformes galt. Det kan ødelegge for søkerens rettigheter hvis søknaden f.eks. inneholder dårlige bilder eller bilder av feil prototyp. Det kan også være avgjørende hvis bildene av prototypen inneholder detaljer som ikke skal være med i produksjonsmodellen, f.eks. tekst eller lignende.

Søknadens gang

Søknaden leveres inn til Patentstyret og du kan be om granskning. Søknaden kan imidlertid godkjennes for designregistrering i Norge uten granskning. Når du har fått søknaden designregistrert har du oppnådd eneretten.

 

Videreføring utenlands

Senest seks måneder (på dagen) etter at designsøknaden er innlevert i Norge, kan du søke om designregistrering i utlandet. Dersom du har f.eks. Norge og Sverige som markedsføringsområde, kan du videreføre designsøknaden til kun Sverige. Dersom du har ambisjoner om å selge produktet i Europa, f.eks. Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Danmark, Sveits, Frankrike og Østerrike, kan du videreføre designsøknaden til en såkalt European Community Designsøknad som gjelder for hele EU.

Unngå tyvkopiering i Asia

Vi anbefaler gjerne også å levere inn designsøknader i produsentland som Kina, Taiwan, o.l. slik at du har en mulighet til å unngå tyvkopiering i disse landene.

Mange av våre kunder benytter seg av disse mulighetene ettersom det reageres raskt og resolutt mot designinngrep i Kina. Du får dermed en mulighet til å gå til aksjon mot inngrep på en hurtig og relativt billig måte. I de fleste land i verden har en adgang til å søke om designregistrering, men reglene varierer endel fra land til land. Det er ikke alle land som tillater videreføring slik det er beskrevet over.

Er det aktuelt med en designbeskyttelse utenlands? Ta kontakt så hjelper vi deg.