facebook
Hjem

Vi sees på Grundermessen i Trondheim 23. mai og Stavanger 26 September 2017.

Fluges patent as

Har du en god idé, og trenger hjelp til å beskytte den? Da kan vi hjelpe deg!

Fluges patent as er et patentbyrå som hjelper norske og utenlandske selskaper med å beskytte sine
produkter. Vi bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende med patenter og designbeskyttelse i
inn- og utland. Mer enn 90 % av våre patent- og designsøknader og godkjente patenter, er
produsert av oss selv. Vi er lokalisert i Fredrikstad Innovasjonspark som ligger i Fredrikstad.

Patent eller designbeskyttelse er til for å nekte andre i å produsere, importere,
eksportere, bruke, markedsføre eller på noen annen måte utnytte ditt
produkt kommersielt. Patent beskytter teknologi, mens
design beskytter form.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Som en leverandør av kvalitetstjenester innefor
immaterielle rettigheter, er vårt hovedfokus våre
kunder og deres interesser. I henhold til våre
interne etiske retningslinjer vil vi alltid sørge
for at våre rådgivere kan vise ubetinget lojalitet
for den enkelte kunde, slik at de alltid kan rådgi
og virke i kundens beste interesse.

European Patent Attorney i vårt firma er medlemmer
i  European Patent Institute (epi, http://www.patentepi.com) og dermed underlagt
EPIs etiske retningslinjer og Disiplinærreglene vedtatt av  Administrative Council of the European Patent Organisation (http://www.patentepi.com).